Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı

30 Kasım 1999 Salı 00:00, 30 Kasım 1999 Salı 00:00
BURSA TİCARET SİCİL MEMURLUĞU’NA

BURSA

Ticaret Sicil No     :  28579
Ticaret Unvanı      :  KARAKOÇ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
Ticari Adresi         :  Cumhuriyet Caddesi Doruk Çarşısı No:65-66 O.GAZİ/BURSA   

1.İLAN

   
Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin, devralan olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirket ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup, bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir. 

Şirketimiz alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; birleşmenin geçerlilik kazandığı ....…/...…/ 2014 tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Yeni Yalova Yolu Buttim İş Merkezi Bağımsız Bölüm M Blok Osmangazi/BURSA adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 157’nci maddesi gereğince ilan olunur.

Devralan Şirket Bilgileri

Ticaret Sicili Müdürlüğü.............: BURSA
Ticaret Sicili Numarası...............: 44127
Ticaret Unvanı..........................: ORHAN KARAKOÇ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.


KARAKOÇ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.


Copyright © 2012 ¬ TTK ¬ Tasarım ve Yazılım Global Medya