Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk

İnsan sağlığı ve insan haklarına saygılı olmak. Çevre ve toplum bilincine sahip olmak. Kendini geliştirmiş ve gelişime açık insan kaynağını firmamızda değerlendirmek.

Kalite Politikamız

  • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan bir firma olmak.
  • En uygun, doğru ve ekonomik çözümleri hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek problemlerin önüne geçmek,
  • İş hacmini sürekli geliştirerek, ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak,
  • Çalışanların motivasyonunu, kalite-çevre ve İş Sağlığı Güvenliği bilincini geliştirmek için eğitimler düzenlemek,
  • Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak
Geri Dönüşüm Yönetimi
Üretim prosesimizden kaynaklı;

  • Atıklarımızın ayrıştırılarak geri dönüşüm tesisine gönderip atıkların tekrar kullanımı sağlanmaktadır.
  • Kağıt atıklarımızın %100 ünü,
  • Kumaş atıklarımızın %90 ını geri dönüşüme tabi tutarak çevreye en az atık bırakıyoruz.
İş sağlığı ve Güvenliği
Çalışanlarımızın fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam iyilik halinde çalışmaları için proaktif ve katılımcı yaklaşımlarla sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefi ile çalışmaktayız. Bu kapsamda güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlayacak, iş sağlığı ve iş güvenliği politikaları ve uygulamaları tüm çalışanların katılımı ile yapılmaktadır.
Gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekse müşterilerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde iş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuat gerekliliklerinin karşılanması için azami gayret göstermekteyiz.